Къща:
Стъпките, които следват при строителство на къща са: административно обезпечаване на строежа, изготвяне на идеен проект, одобряване на проекта, изготвяне на работен проект и одобряването му, изпълнение на строително монтажни дейности с осигурен технически надзор, оформяне на документите и въвеждане в експлоатация.
Помощна постройка:
Етапите, които следват при строителство на помощна постройка са идентични с тези при строителството на жилищна сграда.
Промишлено помещение:
Етапите, които следват при строителство на промишлено помещение са идентични с тези за жилищна сграда, но се прилагат завишените технологични и хигиенни изисквания за производството и опазването на околната среда.

Видове строителни конструкции

Дървени конструкции:
Предимства: здрава, еластична и трайна конструкция; позволява надеждно закрепване за основата; инвеститорът може да провери за влажност и наличие на плесен и вредители по конструкцията своевременно; възможност за постигане на интересни архитектурни детайли в съчетание с конструктивни елементи; по-кратък срок на изпълнение; Недостатъци: относително по-висока цена на качествената дървесина; ежегодна поддръжка; биологични вредители; по-високи изисквания за пожароустойчивост;
Монолитно строителство:
Предимства: зиданите и стоманобетонните конструкции са с висока якост и пожароустойчивост; възможност за постигане на добра топло и шумоизолация; ниска цена поддръжка; дълъг срок на експлоатация; Недостатъци: мокри строителни процеси; дълъг срок на строителство; висока стойност на фундамента; невъзможност за последващи промени в конструкцията;
Сглобяеми конструкции:
Предимства: лесно и бързо строителство; по-ниска себестойност на материалите; Недостатъци: модулността на елементите предполага прости геометрични форми на помещенията; биологични вредители(при модули от дървесина); по-ниска пожароустойчивост(при метални модули);
Еко сгради:
Предимства: нискоенергийни къщи; естествени материали; доказана устойчивост и дълготрайност на конструкцията (характерна за българските възрожденски къщи); здравословна микросреда на обитаване; разнообразни архитектурни решения; Недостатъци: специфична подръжка; дълъг срок на строителство; специализирани умения на изпълнителя;

Вашата идея

Ако имате конкретен проект пишете ни на посочения адрес, или ни се обадете зада обсъдим вашата идея.

Други

Цялостно проектиране
Строителен надзор
Юридическо обслужване