Екип - Христ Тех - строителна фирма Ако търсите екип, който не ви ангажира постоянно с нуждите си и не оставя след себе си хаос и бъркотия, то нашите колеги са правилния избор. Колегите ни работят коректно. Изпълняват това което им е поставено като задание. Ако в процеса на работа възникне нужда от промяна на плана или някакви въпроси, ще ви съдействат според компетенцията си, а ако не могат да решат проблема ще се допитат до ръководителя си. Гарантираме добросъвестно и любезно отношение, без ангажименти от ваша страна.